Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 18.01.2020 zmarł Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek,
przewodniczący Opolskiego Oddziału PTChem w latach 1983-1995.