Zebranie wyborcze członków Opolskiego Oddziału PTChem

Informujemy, iż głoszono dwie kandydatury na elektorów z Opolskiego Oddziału na wybory Prezesa PTChem w dniu 13 września 2021 roku, a mianowicie dr hab. Annę Poliwodę i prof. dr hab. inż. Piotr P. Wieczorka. Zebranie wyborcze członków Opolskiego Oddziału PTChem, na którym uczestnicy zaakceptują proponowane kandydatury, zaplanowano na czwartek 06.05.2021... czytaj więcej →

Informacja dot. wyborów do władz Towarzystwa na lata 2022-2024

Regulaminy wyborcze Zestawienie liczby elektorów 2021   Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy – członkowie PTChem, zbliża się 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się we wrześniu br. w systemie hybrydowym w Łodzi. Ponieważ w tym roku mija 3-letnia kadencja władz PTChem, w tym samym terminie zostaną przeprowadzone wybory... czytaj więcej →

63. Zjazd Naukowy PTChem

Szanowni Państwo, Uruchomiona została rejestracja na 63. Zjazd Naukowy PTChem, w dniach 13-16 września. Planujemy aby Zjazd odbył się w trybie hybrydowym – wykłady plenarne laureatów nagród i medali PTChem (z 2019 i 2020 roku) zostaną wygłoszone stacjonarnie w Łodzi, natomiast wystąpienia w sekcjach oraz e-sesja plakatowa odbędą się on-line.... czytaj więcej →

Składki członkowskie

Bardzo prosimy o wpłaty składek członkowskich PTChem za rok 2021 do 10.03.2021. Składki członkowskie PTChem Członkowie zwyczajni: 50 zł Nauczyciele (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich): 20 zł Emeryci, studenci i doktoranci: 15 zł Prenumerata Wiadomości Chemicznych: 60 zł brutto do składki członkowskiej (płatne do końca I kwartału) Dane konta... czytaj więcej →

Nagrody PTChem

Informacje o nagrodach Polskiego Towarzystwa Chemicznego 1. Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) przyznaje następujące Nagrody: Nagroda PTChem za wyróżniające osiągnięcia naukowe Nagroda PTChem za wyróżnioną rozprawę doktorską Nagroda PTChem za wyróżnioną pracę magisterską Nagroda im. Bronisława Znatowicza Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego Nagroda im. Jacka Rychlewskiego 2. Nagroda PTChem za wyróżniające osiągnięcia... czytaj więcej →

Informacja dot. Wyróżnień i medali PTChem

Tegoroczny termin zgłaszania kandydatów do wyróżnień i medali PTChem został przedłużony do dnia 31 października 2020 roku Pragniemy poinformować również o możliwości zmiany zbierania głosów poparcia dla kandydatów do wyróżnień i medali PTChem w związku z pandemią COVID19: – Jeżeli ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe zebranie podpisów z poparciem... czytaj więcej →

Uwaga, informacja dot. 63. Zjazdu PTChem

Informacja I Wiceprezesa ZG PTChem: Uprzejmie informuję, że decyzją Prezydium ZG PTChem tegoroczny 63 Zjazd Naukowy PTChem, który miał się odbyć w Łodzi został przesunięty na wrzesień 2021 roku. Ta niełatwa decyzja, będąca wynikiem pandemii i obecnej niepewnej sytuacji, została podjęta po długich dyskusjach w gronie Prezydium i konsultacjach z Organizatorami Zjazdu.... czytaj więcej →

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo, – zapraszamy do wypełnienia ankiety https://www.euchems.eu/esec3/. Badanie dotyczy obecnej sytuacji w zakresie edukacji i zatrudnienia chemików i inżynierów chemicznych w całej Europie.  Oprócz wersji angielskiej, jest także wersja w języku polskim. Zapraszamy do jej wypełnienia. Ankieta jest otwarta do końca marca, – zachęcamy młodych badaczy do aplikowania o European... czytaj więcej →

Posiedzenie Zarządu Głównego PTChem w dniu 10 czerwca 2019 roku

W poniedziałek, 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Towarzystwa, na ul Freta 16 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTChem. W czasie spotkania przedstawiono dotychczasową działalność nowego Prezydium m. in. omówiono kwestie przygotowań do obchodów 100-lecia Towarzystwa, działalność oddziałów i sekcji, a także zmiany w „Wiadomościach Chemicznych”. Główna Komisja... czytaj więcej →

Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Przedmiotów Przyrodniczych

W dniach 6-8.09.2019 roku na Wydziale Chemii UJ odbędzie się Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Przedmiotów Przyrodniczych pt. Nauki przyrodnicze dla środowiska i zrównoważonego rozwoju. W Konferencji wezmą udział nauczyciele chemii, biologii, geografii i fizyki z całej Polski. Więcej informacji na temat zjazdu dostępnych jest na stronie: http://psnpp.org.pl/ czytaj więcej →

Umowa o partnerskiej współpracy PTChem i SITPChem

W dniu 27 maja 2019 roku, w czasie posiedzenia Prezydium PTChem odbyło się podpisanie umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy PTChem a SITPchem. W siedzibie naszego Towarzystwa, na ul Freta 16, gościli Prezes SITPchem mgr inż. Jerzy Klimczak oraz Sekretarz Generalny mgr inż. Stanisław Oczkowicz. Sygnatariuszami umowy ze strony naszego Towarzystwa... czytaj więcej →

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywa się w roku jubileuszu 100-lecia istnienia naszego Towarzystwa. Spotkamy się więc na terenie Politechniki Warszawskiej, w miejscu podpisania aktu założycielskiego. Ideą głównego organizatora, Oddziału Warszawskiego PTChem, jest aby organizacja tak uroczystego dla naszego środowiska wydarzenia była wynikiem współpracy przedstawicieli licznych warszawskich instytucji akademickich i... czytaj więcej →

Zmarł prof. dr hab. Roman Kaliszan

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 9 maja br. zmarł  prof. dr hab. Roman Kaliszan rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2008, prorektor ds. nauki GUMed w latach 1999-2005, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki, laureat wielu nagród m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza,... czytaj więcej →

Nie żyje Profesor Jacek Namieśnik

Prof. Jacek Namieśnik był wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, jednym z najaktywniejszych naukowców na wszystkich polach działalności: naukowej, dydaktycznej i kształcenia kadry oraz organizacyjnej. Jest współautorem ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR, a jego prace były cytowane ponad 12 000 razy. Wypromował 66... czytaj więcej →

Linki

Strona główna Polskiego Towarzystwa Chemicznego Lista czasopism Polskiego Towarzystwa Chemicznego Wiadomości Chemiczne Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Logo Polskiego Towarzystwa Chemicznego   czytaj więcej →

Działalność

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO REGULAMINY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓWPOLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO REGULAMINY WYBORCZE czytaj więcej →

Skład zarządu

Przewodniczący: Krzysztof Ejsmont tel. +48 77 4527106 e-mail: Krzysztof.Ejsmont@uni.opole.pl Zastępca przewodniczącego: Beata Gąsowska – Bajger tel. +48 77 4527120 e-mail: Beata.Gasowska@uni.opole.pl Sekretarz: Anna Poliwoda tel. +48 77 4527116 e-mail: Anna.Poliwoda@uni.opole.pl Skarbnik: Marietta Białoń tel. +48 77 4527108 e-mail: Marietta.Bialon@uni.opole.pl Komisja rewizyjna Przewodnicząca: Renata Kulesza tel. +48 77 4873568 e-mail: kulesza.r@icso.com.pl Członkowie:... czytaj więcej →