Uwaga, informacja dot. 63. Zjazdu PTChem

Informacja I Wiceprezesa ZG PTChem: Uprzejmie informuję, że decyzją Prezydium ZG PTChem tegoroczny 63 Zjazd Naukowy PTChem, który miał się odbyć w Łodzi został przesunięty na wrzesień 2021 roku. Ta niełatwa decyzja, będąca wynikiem pandemii i obecnej niepewnej sytuacji, została podjęta po długich dyskusjach w gronie Prezydium i konsultacjach z Organizatorami Zjazdu.... czytaj więcej →

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo, – zapraszamy do wypełnienia ankiety https://www.euchems.eu/esec3/. Badanie dotyczy obecnej sytuacji w zakresie edukacji i zatrudnienia chemików i inżynierów chemicznych w całej Europie.  Oprócz wersji angielskiej, jest także wersja w języku polskim. Zapraszamy do jej wypełnienia. Ankieta jest otwarta do końca marca, – zachęcamy młodych badaczy do aplikowania o European... czytaj więcej →

Posiedzenie Zarządu Głównego PTChem w dniu 10 czerwca 2019 roku

W poniedziałek, 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Towarzystwa, na ul Freta 16 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTChem. W czasie spotkania przedstawiono dotychczasową działalność nowego Prezydium m. in. omówiono kwestie przygotowań do obchodów 100-lecia Towarzystwa, działalność oddziałów i sekcji, a także zmiany w „Wiadomościach Chemicznych”. Główna Komisja... czytaj więcej →

Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Przedmiotów Przyrodniczych

W dniach 6-8.09.2019 roku na Wydziale Chemii UJ odbędzie się Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Przedmiotów Przyrodniczych pt. Nauki przyrodnicze dla środowiska i zrównoważonego rozwoju. W Konferencji wezmą udział nauczyciele chemii, biologii, geografii i fizyki z całej Polski. Więcej informacji na temat zjazdu dostępnych jest na stronie: http://psnpp.org.pl/ czytaj więcej →

Umowa o partnerskiej współpracy PTChem i SITPChem

W dniu 27 maja 2019 roku, w czasie posiedzenia Prezydium PTChem odbyło się podpisanie umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy PTChem a SITPchem. W siedzibie naszego Towarzystwa, na ul Freta 16, gościli Prezes SITPchem mgr inż. Jerzy Klimczak oraz Sekretarz Generalny mgr inż. Stanisław Oczkowicz. Sygnatariuszami umowy ze strony naszego Towarzystwa... czytaj więcej →

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywa się w roku jubileuszu 100-lecia istnienia naszego Towarzystwa. Spotkamy się więc na terenie Politechniki Warszawskiej, w miejscu podpisania aktu założycielskiego. Ideą głównego organizatora, Oddziału Warszawskiego PTChem, jest aby organizacja tak uroczystego dla naszego środowiska wydarzenia była wynikiem współpracy przedstawicieli licznych warszawskich instytucji akademickich i... czytaj więcej →

Zmarł prof. dr hab. Roman Kaliszan

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 9 maja br. zmarł  prof. dr hab. Roman Kaliszan rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2008, prorektor ds. nauki GUMed w latach 1999-2005, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki, laureat wielu nagród m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza,... czytaj więcej →

Nie żyje Profesor Jacek Namieśnik

Prof. Jacek Namieśnik był wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, jednym z najaktywniejszych naukowców na wszystkich polach działalności: naukowej, dydaktycznej i kształcenia kadry oraz organizacyjnej. Jest współautorem ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR, a jego prace były cytowane ponad 12 000 razy. Wypromował 66... czytaj więcej →

Linki

Strona główna Polskiego Towarzystwa Chemicznego Lista czasopism Polskiego Towarzystwa Chemicznego Wiadomości Chemiczne Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Logo Polskiego Towarzystwa Chemicznego   czytaj więcej →

Działalność

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO REGULAMINY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓWPOLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO czytaj więcej →

Skład zarządu

Przewodniczący: Krzysztof Ejsmont tel. +48 77 4527106 e-mail: Krzysztof.Ejsmont@uni.opole.pl Zastępca przewodniczącego: Beata Gąsowska – Bajger tel. +48 77 4527120 e-mail: Beata.Gasowska@uni.opole.pl Sekretarz: Anna Poliwoda tel. +48 77 4527116 e-mail: Anna.Poliwoda@uni.opole.pl Skarbnik: Marietta Białoń tel. +48 77 4527108 e-mail: Marietta.Bialon@uni.opole.pl Komisja rewizyjna Przewodnicząca: Renata Kulesza tel. +48 77 4873568 e-mail: kulesza.r@icso.com.pl Członkowie:... czytaj więcej →