W poniedziałek, 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Towarzystwa, na ul Freta 16 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTChem. W czasie spotkania przedstawiono dotychczasową działalność nowego Prezydium m. in. omówiono kwestie przygotowań do obchodów 100-lecia Towarzystwa, działalność oddziałów i sekcji, a także zmiany w „Wiadomościach Chemicznych”. Główna Komisja Rewizyjna przedstawiła swą opinię na temat sprawozdania finansowego za rok 2018, przegłosowano również nagrody PTChem za rok 2019. Organizację przyszłorocznego 63 Zjazdu PTChem przyznano Oddziałowi Łódzkiemu. Szczegółowy program obrad zamieszczono poniżej:

Porządek obrad posiedzenia ZG PTChem z dnia 10.06.2019:

 1. Powitanie i zaakceptowanie porządku obrad
 2. Informacja o działalności Oddziałów i Sekcji PTChem (m.in. wybory w Oddziałach i Sekcjach PTChem)
 3. Informacja Prezesa i Dyrektora Biura o działalności Prezydium ZG
 4. Informacja o obchodach 100-lecia PTChem
 5. Informacja o pracach Redakcji „Wiadomości Chemicznych”
 6. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej –  głosowanie 
 7. Zatwierdzenie wniosków o przyznanie nagród PTChem w 2019 roku – głosowanie
 8. Zatwierdzenie medalu im. I. Mościckiego w 2019 roku – głosowanie
 9. Wybór organizatora następnego Zjazdu
 10. Informacja o Zjeździe PTChem w Warszawie 2-6.09.2019
 11. Sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej 
 12. Sprawy wniesione przez członków Zarządu Głównego 
 13. Wolne głosy i wnioski